jul i Amsterdam, 23 dec. till 26 dec. 2023...

dan före dopparedagen...

dopparedagen...

Christmas Day...

Body Worlds,
ett museum med riktiga kroppar och organ donerade av människor...

Annandag jul...