25 mars 2017...   de blå tonernas kaj...

göteborgs hamn med minnen...

Tyska kyrkan till höger och nöjespalatset rakt fram, men därifrån finns inga foton...