Lemmingvallen  24 maj 2013                 Sävenäs - Centralen  2 - 2

Foto Carina Rönnbäck