Jag och farfar i skidspåren på 60-talet Degerberget Boden

Här fostras en Rönnbäck i sin rätta miljö