Strukton rail 2014 - ????

urspårning Skandiahamnen 2019-01-30...

Sävenäs med teleobjektiv...