Statyvandring 17 nov 2012

Pölgatan - Järntorget 15 statyer